Screenshots

Systemet består av två delar, rapportering och administration. Vi har delat in bilderna i dessa kategorier.

Rapportera...

Den anställde loggar in i sin webbläsare och ser direkt vilka rapporter som är pågående.

screenshot anställd

Fyll i rapporten. Detta kan göras dag för dag eller för hela perioden. Vid behov kan flera poster läggas in för en dag. Vilka fält som ska finnas går att anpassa!

fyll i rapport

När perioden är slut skickas rapporten in.

screenshot anställd

Använd telefonen för att enkelt rapportera löpande. Informationen i Appen och i webbläsaren är alltid synkade.

screenshot mobilapp uppstart screenshot mobilapp login

Se direkt vad du rapporterat de senaste dagarna och vad som ska rapportas. Om det varit en vanlig dag på jobbet räcker det med en knapptryckning.

screenshot mobilapp uppstart screenshot mobilapp rapportera

Se sammanställning och allt som rapporterats för en period. Lägg till och ändra om det behövs.

screenshot mobilapp sammanställning screenshot mobilapp dagar

Administrera...

Administratörer har en överblick över vilka rapporter som lämnats in och vilka som saknas.

screenshot 1

Attestera rapporter eller skicka tillbaka. De kan sedan skrivas ut i lämpligt format.

screenshot 2

Se alla rapporter och perioder.

screenshot 6

Välj en period för att få fram alla rapporter och se sammanställning för hela perioden. Skriv ut alla rapporter med ett knapptryck.

screenshot 5

Se allt som rapporterats av en anställd. En lista med rapporter och sammanställning för varje år.

screenshot 3

...och kolla snabbt vad som döljer sig bakom en rapport.

screenshot 3:1

Se allt som rapporterats i ett projekt för varje period.

screenshot 4

...och kolla snabbt vilka som arbetat i projektet.

screenshot 4:1