Digital
arbetsorder

Med Chronox arbetsorder får du kontroll på orderhanteringen. Från uppläggning av arbetsorder till fakturaunderlag. Arbetsordrarna innehåller endast den information som behövs för er verksamhet.

Testa gratis!

Prova gratis 1 månad.

Se priser

Arbetsorder

Med Chronox anpassningsbara system för arbetsorder får ni bra koll på orderhanteringen från uppläggning av arbetsorder till fakturaunderlag.

  • Anpassningsbart
  • Uträkningar
  • Fakturaunderlag
Kontaka oss

Vad är en arbetsorder?

En arbetsorder är ett dokument som innehåller information om ett uppdrag och hur det ska genomföras. Den innehåller exempelvis instruktioner om vem som har ansvaret, arbetstid, plats, kostnader, omfattning med mera. Allt beroende på vad ni behöver ge för information till era medarbetare så att de lätt kan genomföra uppdraget.

Vad innehåller en arbetsorder

Innehållet i en arbetsorder beror mycket på vilken verksamhet den är tänkt för. Utöver grundläggande saker som arbetstid och plats kan du enkelt tilldela arbetsordern till en eller flera personer

De som får arbetsordern kan få checklistor där de kan bocka av när exempelvis delmoment och kontroller är utförda, hantera materiallistor mm. Det går att ta exempelvis bilder på plats och lägga till det i arbetsordern för att förtydliga, samt lägga till och hantera dokument.

Arbetsrapport

Administratören kan enkelt attestera inrapporterade tid och utlägg. Uträkningar kan genomföras automatiskt när pris på material och timkostnader finns tillgängligt. Tack vare detta blir det enkelt att skapa en arbetsrapport och få ett grundläggande fakturaunderlag

Vid uppstart av tjänsten ingår det konsultation för att ni ska kunna få en användbar arbetsrapport som är enkel att hantera och underlättar er arbetsbörda. För er som inte har någon arbetsrapport tar vi fram en passande till er från våra mallar.

Stöd för er orderhantering

Chronox arbetsorder kommer underlätta och effektivisera er orderhantering. När kunden väl bestämt sig och tryckt på köpknappen eller sagt ja till ert erbjudande startas processen med att skapa en arbetsorder. I den här processen kommer ni kunna bekräfta för kunden när arbetet kan utföras eller när varan kan levereras och en beräkning på vad det kan kosta.

När leveransen till kund är klar kommer ni med hjälp av Chronox arbetsorder lätt kunna ta fram fakturaunderlaget för att senare skicka iväg fakturan till kunden.