Sekretesspolicy

Här kan du läsa om vilka personliga data vi samlar in via våra tjänster och produkter, samt hur vi använder dessa data. För en utförligare beskrivning av hur personuppgifter behandlas i våra tjänser, läs vårt material om GDPR.

Insamling och användning av data vid registrering av konto

När du skapar ett konto samtycker du till att din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer kan användas av oss i syfte att kontakta dig vid supportärenden och för att verifiera ditt konto. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på något annat sätt.

Data som du som användare registrerar i appen eller våra tjänster

Alla uppgifter som du som användare lagrar via vår tjänst är din egen egendom och/eller den som äger kontot, exempelvis en arbetsgivare. Vi kommer aldrig använda denna information på något annat sätt.

Insamling och användning av data vid registrering i personalliggare

Detta gäller de tjänster som används för att rapportera närvaro till personalliggaren på byggarbetsplatser. Byggherren, behöriga personer hos din arbetsgivare eller som den utför uppdrag åt, samt andra som enligt lag har rätt att tillgå personalliggaren och de uppgifter du registrerar i den genom Chronox. På Skatteverkets begäran överlämnas personalliggaren och de uppgifter som har registrerats i den till Skatteverket.