Tidrapportering

Chronox tidrapportering är ett modernt webbaserat system för enkel och effektiv inrapportering av tid.

Prova Gratis

Chronox Tidrapportering

Anställda kan rapportera in all tid elektroniskt via sin dator eller mobiltelefon.

Företag kan på så vis minska mängden pappershantering, administration och det sparas massor av tid.

Systemet underlättar även för ett företag att få en översikt över anställdas inrapporterade tid och minimerar risken för uteblivna eller felaktigt ifyllda tidrapporter.

Rapportera tid

Med Chronox tidrapportering kan anställda rapportera in sin tid via en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Det finns appar för iPhone och Android, men systemet fungerar för samtliga smartphones.

Chronox är användarvänligt och systemet är därmed utvecklat så att alla företag och anställda snabbt kan komma igång med att använda det.

undefined

hämta chronox på appstore

Se hur modern tidrapportering går till

Rapportera i datorn

...eller i mobilen

Administrera

Olika behov

Eftersom många företag har olika behov har vi utvecklat vårat system så det är enkelt att anpassa för våra kunder.

Företag som kontaktar oss har ibland sökt av marknaden och inte sett andra tjänster som tillgodosett deras behov på det viset.

Detta är vi unika med inom tidredovisning.

För vilka företag passar Chronox ?

Vår tidrapportering passar alla sorters företag.

Med vårt arbetsordersystem och tidrapportering blir detta optimalt för byggföretag.