Följ oss :

Personalliggare i byggbranschen

Enligt lag måste de som bedriver byggverksamhet föra en elektronisk personalliggare.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och arbetspassets start och sluttid. Syftet med personalliggare är att upptäcka och bekämpa svartarbeten och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Byggherren ansvarar så att det finns utrustning för elektronisk personalliggare på en arbetsplats. Personalliggaren ska hållas tillgänglig för skatteverket på byggarbetsplatsen. Även den som bedriver byggverksamheten (entreprenören) ska hålla personalliggaren tillgänglig för både Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen.

Dessa uppgifter ska finnas i personalliggaren: Näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer. Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten, samt tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjas och avslutas.

Uppgifterna ska sparas elektroniskt i två år av entreprenören.

Chronox personalliggare

Enkel, funktionell och prisvärd

Systemet för personalliggare består av centralenhet och mobilapp. Administrationen kan skötas från dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Incheckning

Personalen på arbetsplatsen checkar in via en centralenhet eller mobilappen. Centralenheten består av en surfplatta som placeras i ett gemensamt utrymme, tex en bod eller ett omklädningsrum. Här kan personal checka in/ ut och även registrera sina uppgifter om det är första gånger de anländer.

Personalen

Mobilappen finns i personalens mobiltelefon och visar de arbetsplatser som personen är inlagd på. Personalen checkar in/ ut med ett knapptryck. Med behörighet som platschef kan man även direkt i mobilappen visa en överblicksbild och aktivitetsloggen eller checka in/ ut andra arbetare.

  • Enkel administration i webbläsaren. På datorn, surfplattan eller mobiltelefonen.
  • Centralenheten är en surfplatta där personalen kan checka in och ut.
  • Personalen kan även välja att checka in och ut från sina mobiltelefoner.
  • Enkel personalligare utan ID06

Enkel administration

Chronox system är webbaserat och en ny personalliggare skapas i ert konto inför byggstart. Du kan bjuda in underentreprenörer och tilldela dem ett konto i personalliggaren där de själva kan ansvara för att registrera sina anställda.

Välj vilka personer som ska ges tillgång till behörighet som platschef så de kan visa personalliggaren och checka in och ut andra arbetare via sin mobiltelefon. Ögonblicksbild över vem som är incheckad på arbetsplatsen och logg finns alltid tillgängligt med ett knapptryck.

Byggherre och underentreprenörer

Full funktionalitet för alla inblandade i ert projekt

Vid delad entreprenad bjuds underentreprenörer in att registrera sina anställda. Som byggherre kan du välja att själv ansvara för personalliggaren eller dela ansvar med dina underentreprenörer.

Byggherre

Byggherren skapar personalliggaren och lägger till egna anställda och kan bjuda in underentreprenörer till personalliggaren

Anställda

Både byggherrenas anställda och underentreprenörernas kan antingen checka in via en surfplatta eller deras egna mobiltelefoner.

Underentreprenörer

Underentreprenörerna blir inbjudna av byggherren och lägger upp sina egna anställda i liggaren.

Arbetsledare

En anställd som har behörighet som arbetsledare kan visa personalligaren vid en eventuell inspektion eller checka in och ut anställda från sin telefon.

Hör av er till oss för mer info om personalliggare i byggbranschen

Rådgivning - Uppläggning av UE - Beställning

Kontakta oss